• IKEA Online Satış

    2011 senesinin Kas?m ay?nda internetten sat??a ba?layan IKEA, bu sat??lar? sadece Bursa, Ankara ve ?stanbul ile s?n?rl? tutmu?tu. Ama ?imdi di?er illerden gelen yo?un istekler...

  • IKEA’dan teknolojik mobilyalar

    IKEA art?k ayn? zamanda elektronik cihazlarla uyumlu mobilyalar üretecek. Kendi tarz?yla ve fiyatlardaki uygunlu?uyla özellikle gençlere hitap eden IKEA, yeni bir projeyle kar??m?zda. Firma, mobilyalara...