Ana sayfa » Etiket arşivi » intel tv

\ \ \

Intel’den Online TV geliyor

PC sektörü iyice daral?yor ve mobil sektör dünyay? ele geçirmeye ba?lad? bile, bunu size daha önce de çokça belirtmi?tik. Zaman?nda bilgisayar piyasas?n?n en büyükleri olan firmalar art?k bu sektörden istediklerini elde edemedikleri için ba?ka sektörlere kay?yorlar, Intel de onlar?n aras?ndaki yerini ald?. Mobil sektörde ?ans?n? yine çokça kez deneyen ama sonuç alamayan Intel art?k internet […]