Ana sayfa » Etiket arşivi » internetsiz tivibu

\ \

Tivibu için artık internet gerekmiyor

TTNET’in bizlere sunmakta oldu?u Tivibu sistemi art?k kullan?m için internet zorunlulu?u istemiyor. ?nternet ba?lant?s? üzerinden televizyon izlememize yarayan bu sistem daha önceki senelerde de birçok kez gündeme gelmi?ti ama hiçbirinin Tivibu kadar ba?ar?l? olmad?klar? kesin. Yine de Tivibu’da da sorunlar ç?km??t? ama nitekim çözüme kavu?turuldu gibi. IPTV sistemi ile geli?tirilen Tivibu, internet h?z?n?n stabil olmamas? […]