Ana sayfa » Etiket arşivi » islami

\ \ \ \

İslami Sosyal Ağ : Salamworld

Dünyan?n ilk ve tek sadece Müslümanlara hizmet edecek olan sosyal a?? Mart ay?nda test yay?n?na ba?layacak. Kayna?? Türkiye’de olan ama yat?r?m? iki Türkmenistan ve Özbekistanl? i? adam?ndan gelen bu sosyal a??n Türkiye’de geli?tirilmesinin sebebi ise ?slam dünyas?nda en çok internet kullan?c?s?na sahip olan ülkenin Türkiye, yani ülkemiz olmas?. Sosyal a?lar? hakk?nda aç?klama yapan Salam World […]