• İndirim, bakanlığı beklemedi

  Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Lütfi Elvan, geride b?rakt???m?z günlerde CNN TÜRK’e konuk olmu? ve ülkedeki internet geli?im süreci hakk?nda önemli aç?klamalarda bulunmu?tu. 4G’ye dair...

 • Casper Nirvana CN.HBY3230B’de kampanya

  Ülkemizin en büyük bilgisayar üreticilerinden biri olan ve uluslararas? dallarda da ödüller kazanm?? olan Casper, Nirvana serisiyle en önemli kozlar?n? PC sektörüne sunmakta. Dizüstü bilgisayarlar?...

 • Avea iPad kampanyası

  Avea, Apple’?n en son ç?kard??? ürünleri ülkemize bu sene ilk getiren firma olarak göze çarp?yor. Di?er telefon operatörleri bu konuda biraz geç kalsalar da Avea...

 • Piyangola’dan kampanya

  Kampanya Milli Piyango ?daresi Genel Müdürlü?ü’nün 19.10.2012 tarihli ve B.07.1.MP?.0.13.00.01–255-01-02/2988-11086 say?l? izni ile 24.10.2012 (00:00)– 08.03.2013 (23:59) tarihleri aras?nda düzenlenen kampanyada kat?l?mc?lar Volkswagen Polo 1.2...