Ana sayfa » Etiket arşivi » larry page

\ \ \

Google sürücüsüz araç, otopark

Google’?n kurucusu ve CEO’su olan Larry Page’den senelerdir üzerinde çal??t?klar? sürücüsüz araç ve otomatik otopark sistemi üzerine aç?klamalar geldi. 2010’dan itibaren sistem üzerinde çal??t?klar?n? ve geçti?imiz aylarda çal??malar?n olumlu sonuçlanmas?yla araçlar?n trafi?e ç?k?? izni ald???n? belirten Page, daha önemli aç?klamalarda da bulundu. Sürücüsüz araçlar?n hem maddi hem de manevi olarak yararl? olaca??n? belirten Google CEO’su […]