Ana sayfa » Etiket arşivi » macbook kısayolları nelerdir

\ \

Macbook Kısayolları

Windows bilgisayarlar için tasarlanm?? bir klavyede Option yerine Alt tu?u, Command yerine de Windows logo tu?u kullan?l?r. Baz? Macbook k?sayollar? ses, ekran parlakl??? ve di?er i?levler için klavyenin en üst sat?r?nda bulunan kendine özgü özel tu?lar kullan?larak i?lemler gerçekle?tirilir. YAYGIN KULLANILAN KISAYOLLARI Command-X Kes, seçili ö?eyi kald?r?r ve panoya kopyalar. Command-C Kopyala, seçili ö?eyi Panoya […]