Ana sayfa » Etiket arşivi » Murdoch Amplify fatih

\ \

Murdoch Amplify, Fatih’i kopyaladı

Ülkemizde geçti?imiz sene ba?lat?lan Fatih projesiyle birlikte tüm ö?rencilere tabletler da??t?lmaya ba?lanm??t?. ilk ve orta dereceli okullar? kapsayan bu proje henüz tam olarak sona ermemi? olsa da geçti?imi ay bakanl?ktan gelen aç?klamaya göre May?s ay?n?n sonunda tüm ö?rencilerin elinde tabletleri bulunacak. Dünya taraf?ndan da oldukça ba?ar?l? görülen bu proje ?imdi de Amerika’da gerçekle?tiriliyor. Murdoch adl? […]