• Nexus 10 fiyat ve özellikleri

    Google taraf?ndan geli?tirilmi? olan Nexus 10 sonunda Türkiye’de sat??a sunuldu. Türk Telekom arac?l???yla sat??a sunulmu? olan tabletleri ?u anda yetkili bayilerden sat?n alabilirsiniz. Google ve...

  • Nexus 10 inceleme

    Yabanc? kaynakl? bir internet sitesinde ç?kan haberlere göre Google ve Samsung Nexus 10’u ç?karmak için gün say?yor. Geçti?imiz günlerde Apple davas? için bir araya gelen...