• Yeni fare ve klavyeler: Palette

    Kickstarter üzerinden dünyaya yeni bulu?lar kat?lmaya devam ediyor. Eminiz ki ortada Kickstarter’dan önce de binlerce mükemmel fikir vard? ama kaynak elde edilemedi?i için ço?u geli?tirilemedi....