Ana sayfa » Etiket arşivi » paylaşım

\ \ \ \

Sosyal ağlarda gizlilik

Geçti?imiz haftalarda Instagram gizlilik ilkelerinde de?i?ikliklere gitmi?te ve bunlar? size aktarm??t?k. Tüm internet dünyas?ndan büyük tepki gören bu de?i?iklikler asl?nda pek de k?z?lacak bir ?ey de?il çünkü ücretli sosyal a?lara bakt???m?zda ücretsiz kulland?klar?m?za ?ükretmemiz gerekiyor. Facebook ve Twitter gibi sosyal internet siteleri insalara hizmetleri tamamen ücretsiz olarak sunuyor ve bunun kar??l???nda istedikleri tek ?ey sadece […]