• En uzun pil ömürlü telefonlar

    Teknoloji ne kadar geli?irse geli?sin, elimizin alt?nda 20 megapiksel kameralar olsun tek konuya çare bulunam?yor: pil ömrü, yani batarya. Bu i?kence ak?ll? telefonlar piyasaya ç?kt???ndan...

  • Tablet pil ömrü uzatma

    Tabletlerin kullan?m? art?k fazlas?yla ço?ald?. Milli E?itim Bakanl??? taraf?ndan da da??t?lan tabletlerle birlikte art?k neredeyse her ilkokul ö?rencisinin elinde bir tablet görmek mümkün. Çocuklara teknolojinin...