• Gmail’e bir yenilik daha

    Google’?n ve Gmail’in kullan?c?lar? korumaya yönelik en büyük politikalar?ndan biri de yabancu url’lerden gelen görselleri gizlemesi, kullan?c?n?n özel iste?iyle, her defas?nda soru yöneltmesiyle aç?lmas?yd?. Art?k...