Ana sayfa » Etiket arşivi » Samsung Galaxy S4 mini

\ \ \ \ \

Samsung Galaxy S4 Mini tanıtıldı

Uzun süredir konu?ulan Samsung Galaxy S4 Mini sonunda resmi olarak duyuruldu. Daha önce S3’ün de bir mini versiyonunu sat??a sunan Samsung’un bu versiyonun da minisini ç?karmas?na kesin bir gözle bak?l?rken beklentiler yanl?? kalmad?. Geride b?rakt???m?z gün düzenlenen toplant?da tan?t?lan Samsung Galaxy S4 Mini ç?k?? tarihi olarak Haziran ay? içerisi gösterildi. Çok ince bir yap?ya sahip […]

\ \ \ \

Samsung Galaxy S4 mini kesinleşti

Samsung’un geçti?imiz haftalar içerisinde tan?tt??? Samsung Galaxy S4 dünya çap?nda aylard?r bekleniyordu ve haliyle büyük bir yank? uyand?rd?. Bu haberin ard?ndan Nokia ve HTC gibi firmalar Samsung’un hiçbir yenilik yapmad???n? dile getirerek a??r ele?tirilerde bulunmu?lard?. Galaxy S4’ten sonra Galaxy S4 Mini de bizlerle bulu?acak. Yukar?daki foto?raftan yeni cihazlar?n ikisini de görebilirsiniz. Samsung taraf?ndan henüz resmi […]