Ana sayfa » Etiket arşivi » Samsung Galaxy S4 video

\ \

Samsung Galaxy S4’ten ilk kullanım videosu

Samsung’un en son kozu Galaxy S4’ün resmi olarak tan?t?lmas?na sadece 2 gün kald?. Telefonun internete dü?en GERÇEK foto?raflar?n? daha önceden sizlerle payla?m??t?k, bunun yan? s?ra telefonun özelliklerini anlatan bir videoyu da yine sizlere sunmu?tuk. Chine Unicom için haz?rlanan telefon tasar?m?n?n foto?raflar? dünyan?n her yerindeki kullan?c?lar?n ho?una gitmi?ti ve ?imdi de ilk kullan?m videosunu sizlere sunuyoruz. […]