Ana sayfa » Etiket arşivi » şifre istatistikleri

\

Şifre değiştirme istatistikleri

Dünyan?n en büyük güvenlik yaz?l?m? geli?tiricilerinden olan ESET, Türk kullan?c?lar?n ?ifre de?i?tirme istatistiklerini yay?mlad?. ESET Türkiye’den gelen bilgilere göre Türkiye’deki internet kullan?c?lar?n?n yüzde 38’i ?ifrelerini ayl?k olarak de?i?tirirken yüzde 30’u hiç ellemiyor bile. Durum bizim için ?u anda di?er ülkelere oranla oldukça iyi gözükürken Amerika’n?n durumu daha kötü. Ara?t?rmalara göre Amerikan kullan?c?lar?n yüzde 46’s? ?ifrelerini […]