Ana sayfa » Etiket arşivi » skype konuşma silme

\

Skype’ta geçmiş konuşmaları silme

Windows Live Messenger’?n kapanaca??n? art?k hat?rlatma gereksinimi duymuyoruz ki tüm dünya taraf?ndan duyulmu?tur. Art?k Messenger hesaplar?n?z? Skype’ta kullanabilece?inizi hat?rlatal?m ama. Gariptir ki bu olay bilgilerinizin yabanc? ellere geçmesine neden olabilir; ESET K?demli Ara?t?rma Uzman? Righard Zwienenberg bu konuda bizleri uyard?. Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Zwienenberg, internet kafelerde Skype kullan?lmamas? gerekti?ini, e?er kullanmak zorunda kal?rsan?z Skype […]