• Google’dan devletlere büyük darbe

    Son y?llarda devletler internet kullan?c? üzerinde olan etkilerini daha da art?rarak buradan birçok bilgi elde etmeye ba?lad?lar. Ki?ilerin gizliliklerini tam anlam?yla s?f?ra çeken devlet hamleleri...