• Twitter, mail işine mi giriyor?

    Ki?isel e-mail pazarlama sa?lay?c?s? RestEngine çal??anlar?n?n bir k?sm?n? kendi bünyesine alan Twitter’?n, ki?ilere özel mail gönderme i?ine girece?i dü?ünülüyor. Daha önce Twitter, Summify adl? bir...