Ana sayfa » Etiket arşivi » Tacikistan

\

Tacikistan, YouTube’u engelledi

Dünyan?n en büyük video payla??m sitesine bir darbe de ba?ka Orta Asya ülkesinden geldi. ?slam dinine sahip ülkelerde ard? ard?na kapanmalar ya?ayan YouTube bu sefer de Tacikistan yönetimi taraf?ndan engellendi. Bilindi?i gibi YouTube birkaç sene önce bizim ülkemizde de engellenmi?ti ama bu engellenmeye neden olan Atatürk’e hakaret edilen video yay?mdan kald?r?ld?ktan sonra tekrar eri?ime aç?lm??t?. […]