Ana sayfa » Etiket arşivi » tarife karşılaştırma

\ \

Telefon tarife karşılaştırma

Bilgi ve ?leti?im Teknolojileri Kurumu BTK taraf?ndan haz?rlanan bir uygulama ile art?k cep telefonu kullan?c?lar? ma?dur duruma dü?meyecek. Ülkemizde faaliyet halinde olan toplam 3 tane cep telefonu operatörü bulunuyor. Bunlar; Vodafone, Turkcel ve Avea. Bu üç firma içerisinde fatural? ve faturas? olmak üzere ikiye bölünen birçok tarife bar?nd?r?yor. Televizyonlarda bu tarifelerin reklamlar? dönerken kullan?c?lar?n ak?llar?n?n […]