Ana sayfa » Etiket arşivi » teknosa

\ \

Teknosa Retrosa

Ülkemizin en büyük teknoloji sat?c?s? firmalar?ndan biri olan Teknosa’dan çok iyi bir servis daha geliyor. Retrosa adl? servisiyle birlikte i?levini kaybetmi?, bozuk ya da fazlas?yla eskimi? olan cihazlar?n?z? tekrar hayata geçiren bir ekip olu?turan Teknosa, bunla birlikte hem eski tarzda hem de eski sistemde çal??an cihazlar?n?z? yeniden hayata sokuyor. E?er teknolojiyi ya da modernizmi sevmiyorsan?z […]

\ \ \

Teknosa bir devi satın alıyor

Ülkemizin en büyük teknoloji perakendecisi olan Teknosa’dan bu sene içinde büyük bir ad?m gelecek. Yine Türkiye’nin en büyük teknoloji ?irketlerinden birini sat?n alaca??n? aç?klayan Teknosa, bu hamlesiyle birlikte 20 yeni ma?aza açacak ve 1500 ki?iye daha istihdam sa?layacak. Peki bu sat?n al?nan dev firma hangisi olacak? ?u anda ülkemizde teknoloji kategorisinde büyük i?ler yapan birçok […]