Ana sayfa » Etiket arşivi » TRT

\

TRT, 4K yayına geçiyor

Ülkemizin önde gelen dijital platform yay?nc?lar?ndan Türksat, TRT ile yeni bir anla?ma yapt?. Geçti?imiz gün düzenlenen ve Türksat’?n, TRT’yle birlikte Vestel’in de kat?l?m gösterdi?i etkinlikte yap?lan aç?klamalara göre TRT yak?n zaman içerisinde 4K kalitesinde yay?n vermeye ba?layacak. Halihaz?rda tam be? kanal ile HD yay?n sunan TRT’ye bu konuda Vestel de yard?mc? olacak. Vestel’in yard?mlar? ise […]