Ana sayfa » Etiket arşivi » turkcell super online etkinlik

\ \ \ \ \

Turkcell Superonline 5. yaşını kutladı

Ülkemizin en büyük ?irketlerinden biri olan Turkcell, geçti?imiz hafta üniversiteler aras?nda yap?lan bir ara?t?rmada Türkiye’nin en de?erli markas? seçilmi?ti. Bu unvan?n? yapt??? i?ler ile kan?tlayan firma geçti?imiz gün düzenlenen etkinlik ile be?inci ya??n? kutlad?. Tepeba??’nda bulunan merkez binas?nda gerçekle?tirilen etkinli?e firman?n en üst düzeyli yetkilileri kat?l?rken gelece?e dair planlanan yat?r?mlar ve i?ler de aç?kland?. Ülkemizin […]