Ana sayfa » Etiket arşivi » Ücretli Facebook geliyor

\

Ücretli Facebook geliyor

Facebook’un ücretli olaca?? y?llard?r internet üzerinde dola?makta olan bir efsaneden öteye geçemedi. Ancak Facebook’un geçti?imiz gün yapt??? patent ba?vurusu kafalar? oldukça kar??t?rd?. Sosyal medyan?n 100 milyar dolar de?erindeki devi “ücretli profil ki?iselle?tirme” patenti için ba?vuru gerçekle?tirdi. Bunun nedeni ise oldukça belli; mükemmel de?erine ra?men yeterince gelir sa?layamayan firma yat?r?mc?lardan gelen bask?lara dayanamay?p böyle bir yola […]