• Voyager 1 sonunda amacına ulaştı

    1977 y?l?nda NASA taraf?ndan uzaya f?rlat?lan ve uzay tarihinin en büyük projelerinden biri olarak gösterilen Voyager 1 sonunda amac?na ula?t?. Bundan 36 y?l önce f?rlat?lan...