• Windows 10 çıkış tarihi

    Uzun süredir beklenen ve art?k gün saymaya ba?lad???m?z Windows 10 için Microsoft’tan yeni bir aç?klama geldi. Yeni i?letim sisteminin bu vakte dek kesin ç?k?? tarihi...