Ana sayfa » Etiket arşivi » XBOX 720 bilgiler

\ \ \ \

XBOX 720’den ilk bilgiler

Geçti?imiz hafta Sony PlayStation 4 düzenlenen mükemmel bir etkinlikle tan?t?lm??t?. Yeni konsolun baz? özellikleri etkinlikte aç?klan?rken baz?lar? aç?klanmad? ve en önemlisi de ak?ll?ca bir hamle olarak konsolun tasar?m? da bizlere gösterilmemi?ti. O günden itibaren herkes Microsoft taraf?ndan gelecek olan hamleyi beklemeye koyuldu. Daha önceden gelece?ini bildi?imiz XBOX 720’nin tan?t?lmas?na pek fazla bir süre kalmad???n? biliyoruz, […]