Ana sayfa » Etiket arşivi » Yandex Kurucusu ve CEO’su Arkady Volozh

\ \

Yandex Türkiye’de neler yaptı

Dünyan?n en büyük teknoloji tabanl? konferanslar?ndan biri olan DLD 2013, geçti?imiz günlerde Münih’te gerçekle?tirildi. Dünyan?n her yerinden kat?l?mc?lar kabul eden konferansta Yandex de tam kadro yer ald?. Özellikle Yandex.Türkiye Yönetim Kurulu Ba?kan? Mehmet Ali Yalç?nda?’?n yapt??? aç?klamalar art?k Türkiye’nin de bu kulvar üzerinde bir rolünün oldu?unu gösterdi. 2012’nin temmuz ay?nda Türkiye pazar?na girdiklerini aç?klayan Yalç?nda?, […]