Ana sayfa » Etiket arşivi » Yerli cep telefonu

\ \ \

Yerli cep telefonu üretilecek

Barselona’da düzenlenmekte olan MWC 2013’e ülkemizden de önemli isimler kat?ld?. Geçti?imiz gün Ula?t?rma Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Binali Y?ld?r?m yapt??? konu?mada ülkemiz ad?na sevindirici aç?klamalarda bulundu. Y?ld?r?m yapt??? aç?klamada Turkcell ile Quallcom’un birlikte çal??malar yürüttü?ünü, yeni bir yerli telefonun gelece?ini dile getirdi. Konu hakk?nda Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv de söz ald?. ?u ana kadar […]