Ana sayfa » Etiket arşivi » YouTube müzik servisi

\

YouTube’dan müzik servisi geliyor

Dünyan?n en büyük video payla??m sitesi olan YouTube uzun süre ba??ms?z olarak yürütüldükten sonra geçti?imiz sene Google taraf?ndan sat?n al?nm??t?. Bu dönemden sonra büyük de?i?ikliklere u?rayan site özellikle yeni tasar?m?yla büyük ilgi görürken ?imdi de bir müzik servisi projesine atl?yor. Google daha önce kendi içerisinde Google Music adl? bir servis ba?latm??t? ve bundan istedi?ini alamayan […]