• Erdoğan’dan 4G açıklaması

    Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, geride b?rakt???m?z ak?am Ankara’da düzenlenen Türk Telekom’un kurulu? y?l dönümü etkinli?ine kat?l?m gösterdi. Türk Telekom bu sene kurulu?unun 175. y?l dönümünü...

  • 5G için çalışmalar sürüyor

    Dünyan?n her taraf?nda 5G üzerine olan çal??malar devam ediyor. Henüz ülkemize 4G bile gelmi? de?il, 2015’in sonunda gelece?i aç?klanm??. Ancak biz 4G’yle bulu?madan önce Amerika...