• Apple Watch çıkış tarihi

    Geride b?rakt???m?z ay yeni nesil iPhone’larla birlikte tan?t?lan Apple Watch için halen bir ç?k?? tarihi verilmi? de?il. Resmi olarak ç?k?? tarihi aç?klanmayacan ak?ll? saat için...

  • Apple Watch Hakkında Her Şey

    Yakla??k iki senedir beklenmekte olan Apple’?n ak?ll? saati sonunda geride b?rakt???m?z gün resmi olarak tan?t?ld?. Bu vakte dek internete dü?mü? olan prototiplerle neredeyse alakas? olmayan,...