• Apple Watch çıkış tarihi

    Geride b?rakt???m?z ay yeni nesil iPhone’larla birlikte tan?t?lan Apple Watch için halen bir ç?k?? tarihi verilmi? de?il. Resmi olarak ç?k?? tarihi aç?klanmayacan ak?ll? saat için...