• Blackberry’ye AmazonStore

    Zaman?n özellikle i? dünyas?nda en çok kullan?lan cep telefonu olan Blackberry, son senelerde büyük bir dü?ü? ya?am??t?. Hatta bu aralar iflas?n e?i?inde olan firman?n bu...

  • AppStore’a yaş sınırı geldi

    Geçti?imiz aylarda indirilebilir uygulamalar?n içerisine uyar?lar yerle?tiren Apple bu sefer ipi daha sa?lam ba?lad?. AppStore’da sonunda uygulamalara ya? s?n?rlar? getirildi. Uygulama içerisinde sat?n al?m oldu?unu...