Ana sayfa » Etiket arşivi » AppStore

\ \

Blackberry’ye AmazonStore

Zaman?n özellikle i? dünyas?nda en çok kullan?lan cep telefonu olan Blackberry, son senelerde büyük bir dü?ü? ya?am??t?. Hatta bu aralar iflas?n e?i?inde olan firman?n bu vakte kadarki en çok ses getiren olay? san?r?z BBM’i geli?tirmesi olmu?tu. Ancak Android ve iOS’un beklenenden daha iyi bir geli?me süreci içine girmesi Blackberry’yi bu kulvarda saf d??? b?rakt?. Ancak […]

\

AppStore’a yaş sınırı geldi

Geçti?imiz aylarda indirilebilir uygulamalar?n içerisine uyar?lar yerle?tiren Apple bu sefer ipi daha sa?lam ba?lad?. AppStore’da sonunda uygulamalara ya? s?n?rlar? getirildi. Uygulama içerisinde sat?n al?m oldu?unu belirten bir ibray? da geçti?imiz haftalarda indirme butonunun yan?na yerle?tirilmi? olan Apple, uygulaman?n kaç ya? üstü kullan?c?lar için uygun oldu?unu belirten uyar?y? da koymaktan çekinmedi. Asl?na bak?l?rsa bu uyar? daha […]