Ana sayfa » Etiket arşivi » bedava internet

\

Amerika’da internet bedava oluyor

Amerika’n?n bir devrim yaratacak hedefleri aras?nda da tüm ülkeye ücretsiz internet da??tmak bulunuyor. 2015’te yürürlü?e girmesi planlanan süper WiFi ile tüm ülke ücretsiz internetten faydalanacak. Telekomünikasyon ?irketleri ?u anda bu duruma oldukça tepkili olsalar da devlet yönetimi bu konudaki hassasiyetini kaybetmi? de?il. Yine de bu olay? ilk gerçekle?tiren Amerika olmayacak çünkü ayn? i?lem 2010 y?l?nda […]