• Bilinmeyen dosyaları açma

    E?er elinizde uzant?s?n? bilmedi?iniz bir dosya varsa ve bunu kesinlikle açman?z gerekiyorsa büyük ihtimal ilk önce dosyan?n uzant?s?n? ö?renip ard?ndan internetten kapsaml? bir ara?t?rmaya girersiniz;...