Ana sayfa » Etiket arşivi » cpm master

\

Yaş Çay Alım Modülü İle; Yaş Çay Alım ve Müstahsil Hesaplarının Takibi Online Yapılıyor

Karahanc? G?da Sanayi Ticaret ve Ltd. ?ti. 1990 y?l?nda kurulmu? olup; Hanc? Çay\’? piyasaya sunarak i? hayat?ndaki faaliyetlerine ba?lam??t?r. Hanc? Çay, tüketiciye farkl? lezzetler ve sa?l?kl? ürünler sunma gayesiyle yola ç?km?? olup; 150.000 tonu kendi fabrikalar?nda, 50.000 tonunu da kiralam?? oldu?u fabrikalarda olmak üzere, y?ll?k toplam 200.000 tonluk ya? yaprak i?leme kapasitesine sahiptir. 2011 y?l?nda […]