• Faredeki orta tuş ne işe yarar

    Bilgisayar?n vazgeçilmez aksesuar? olan fareler üzerinde genelde 3 tane tu? bulunmakt?r. Sa? ve sol tu?lar?n kullan?m? neredeyse her bilgisayar kullan?c?s? taraf?ndan kolayl?kla bilinirken ortadaki tu?un,...

  • Yeni fare ve klavyeler: Palette

    Kickstarter üzerinden dünyaya yeni bulu?lar kat?lmaya devam ediyor. Eminiz ki ortada Kickstarter’dan önce de binlerce mükemmel fikir vard? ama kaynak elde edilemedi?i için ço?u geli?tirilemedi....