• Fatih Projesi’nde ihaleyi Telpa aldı

    Milli E?itim Bakanl???’n?n ba?latm?? oldu?u Fatih Projesi’nin son ihalesi geride b?rakt???m?z gün yap?lm??t?. Dün verdi?imiz bilgilerin ard?ndan art?k sonuçlar?n belli oldu?unu, Fatih Projesi’nin ihalesini en...

  • Fatih projesi için 7 teklif

    Milli E?itim Bakanl???’n?n 2 senedir üzerinde çal??t??? Fatih Projesi için geçti?imiz gün dördüncü ihale düzenlendi. ?haleye toplam yedi farkl? teklif gelirken bu kadar fazla ilginin...