• IE 11 kullanımı artıyor

    Bundan iki sene önce çok ele?tirilmesine ra?men Windows 8’le birlikte gelen IE 11, serinin en iyisi olmay? ba?ard?. Ola?anüstü güvenlik önlemleriyle tüm di?er taray?c?lar? geride...

  • IE 11 Hızlandırma

    Dünyan?n en çok kullan?lan web taray?c?s? olan ve Windows 8’in yay?mlanmas?yla birlikte gelen 11 sürümüyle gerçekten çok iyi i?ler ba?ard???n?, en güvenilir taray?c? oldu?unu kan?tlayan...