• iOS 8 Hakkında Her Şey

    Geride b?rakt???m?z hafta tan?t?lan yeni nesil iPhone’lardan sonra Apple yeni mobil i?letim sistemi iOS 8’i de geçen gün tan?tt?. iOS 7 ile birlikte gelmi? olan...

  • iOS 8 İnceleme ve Özellikleri

    Apple’?n yeni mobil i?letim sistemi iOS 8, dün düzenlenen etkinlik ile tan?t?ld?. Tasar?m olarak pek farkl? yenilikler almam?? olan yeni sistemin en büyük özellikleri kullan?m?...