• iWatch Fiyatı

    Ak?ll? saat teknolojisi dedikodular? ilk olarak Apple ile ili?kilendirilerek internete dü?mü?tü. Ancak Apple’dan önce birçok firma ak?ll? saatleri sat??a sundu. Hatta Türkiye’de iWatch ad?yla ütüler...

  • iWatch Özellikleri

    Ak?ll? saat teknolojisi için dedikodular ilk olarak Apple için ortaya at?lm??t?. Bir seneden fazla uzun bir süre geçerken halen Apple’dan resmi bir aç?klama gelmi? de?il....