• Linux Komutları – Ders 2

    Bildi?iniz gibi biz de ba?ka kaynaklardan ald???m?z komut bilgileri ile sizleri Linux komutlar? hakk?nda derslerle bulu?turuyoruz. ?lk Linux Komutlar? dersimizi 2 hafta önce detayl? bir...

  • Linux komutları ve kullanımı

    Aç?k kaynak kodlu i?letim sistemi olan Linux üzerinde kendi i?letim sisteminizi düzenleyebilir, bunu ba?kalar?n?n da kullanmas?n? sa?layabilirsiniz. Linux komutlar? ba?l?ca olanlar ve derin olanlar olarak...