• Microsoft’un geliri arttı

    Geride b?rakt???m?z Nisan – Haziran döneminin mali gelirleri Microsoft taraf?ndan aç?kland?. Global takvime oranla senenin ikinci dönemi olmas?na ra?men Microsoft kaynaklar?nda senenin dördüncü çeyre?i olarak...

  • Avea 2013 istatistikleri

    2013 senesini geride b?rakal? bir buçuk ay gibi bir zaman oldu ve ço?u firma geride b?rakt???m?z senenin mali istatistiklerini medya ile payla?t?. Son olarak bu...