• Microsoft, mali verilerini açıkladı

    Dünyan?n en zengin adam?n?n sahip oldu?u Microsoft dünyan?n en büyük teknoloji firmalar? aras?nda yer al?yor, ancak yine de en de?erli isim olma unvan?n? Apple’a kapt?rm??...

  • Samsung kazancını artırdı

    Dünyan?n en büyük mobil geli?tiricilerinden biri olarak gösterilen ve ?u anda Apple’a tek kafa tutabilen ki?i olarak göze çarpan Samsung geride b?rakt???m?z dönemin istatistiklerini aç?klad?....