• Microsoft Nokia’yı satın aldı!

    Uzun süredir internet üzerinde tart???lan büyük konu gerçek oldu ve Microsoft Nokia’y? sonunda sat?n ald?. Uzun zamand?r büyük anla?ma içerisinde beraber çal??malar yürüten firmalar?n ili?kisinin...

  • Microsoft – Nokia iş birliği çok iyi

    Nokia ile Microsoft y?llard?r olan ortakl?klar?n? halen devam ettiriyorlar. Özellikle ?u anda ortada Nokia gibi bir firma varsa bunu Microsoft’a borçlu oldu?umuzu söylemeliyiz. Batman?n e?i?ine...