Ana sayfa » Etiket arşivi » office

\ \ \ \

iPad Office programı yayımlandı

Microsoft senelerdir Apple cihazlar?nda beklenen Office uygulama setini yay?mlam?yordu. ANcak geçti?imiz günlerde bu uygulamalar iPad için de yay?mland? ve milyonlarca kullan?c?ya kolayl?k sa?land?. Haftada 12 milyondan fazla kez indirilen Microsoft Office ücretli olarak yay?mland?. Uygulaman?n PC versiyonuyla belki de hiçbir fark? bulunmuyor ve gayet kullan??l?. iPad için Office ekibinden kareler Uygulaman?n arkas?ndaki yaz?l?m ekibi üyeleri […]

\ \ \

Google Apps programları

Google’dan Microsoft’a bir göz da?? daha geldi. Microsoft’un en çok kullan?lan yaz?l?mlar? aras?nda bulunan Microsoft Office’i ele?tirilere tutan Amit Singh, Google Apps’in yak?n zamanda Office’i ala?a?? edece?ini ve program?n yüzde 90l?k kullan?c? pay?n? kendilerine çekeceklerini iddia etti. Google’?n gelirlerinin yüzde 90?ndan fazlas?n? reklamlardan elde etti?ini biliyoruz. Asl?na bak?l?rsa böyle güçlü bir sistemi elinde bulunduran Google’?n […]