Ana sayfa » Etiket arşivi » OnePlus Two

\ \ \

OnePlus, Sony işçilerini mağdur etmiyor

Geride b?rakt???m?z sene sat??a sunulan ve senenin en çok be?enilen telefonlar? aras?nda yer alan OnePlus One, yeni haberlerle kar??m?za ç?kmaya devam ediyor. Sony bildi?iniz gibi geçti?imiz günlerde i?çi ç?karaca??n? aç?klam??t?. Sony i?çilerinde bu mesajdan sonra büyük bir tedirginlik ba? gösterirken OnePlus’tan sevindirici bir haber geldi. ?irketin CEO’su Carl Pei, Google+ üzerinden yapt??? aç?klamada i?ten ç?kar?lacak […]

\ \ \ \ \

OnePlus Two geliyor

?lk ç?kard??? telefon ile sat?? rekorlar? k?ran ( davetiye sistemine oranla ), bunun yan? s?ra fazlas?yla be?enilen OnePlus, yeni bir telefonu daha piyasaya sürmeye haz?rlan?yor. OnePlus One ile beklentileri oldukça üst seviyeye ç?karan firman?n yeni telefonunun ad? OnePlus Two olacak. Yukar?da ç?kmas? büyük muhtemel olan telefonun görüntüleri yer al?rken teknik özellikleri halen s?zd?r?labilmi? de?il. Ayr?ca […]