• iPad’e parmak sensörü geliyor

    iPhone 5S ile kullan?c?lar?na parmak sensörü teknolojisini sunmu? olan Apple’?n bundan sonraki tüm cihazlar?nda bu özelli?e yer vermesi bekleniyor. Bu vakte kadar iPad için bir...

  • Parmak izi tarih oluyor

    Teknolojik aletleri kullan?m alt?nda güven içerisine sokmak ad?na bu vakte kadar birçok teknoloji geli?tirildi. Bunlar?n aras?nda parmak izi tan?ma, ses komutuyla güvenlik kilidini açma gibi...